Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.promyczek.pl jest platformą prowadzoną przez:

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK

Plac Kolegiacki 1

33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 18 443 44 00 

NIP: 734-20-15-534

REGON: 005705739-00112

Nr konta: Bank Pekao S.A. o/N. Sącz 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772

§1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia może składać Klient (1)będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Zamówienia składać można:

• za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.promyczek.pl/,

• pocztą elektroniczną pod adresem sklep@promyczek.pl, dokładnie podając swoje dane adresowe oraz listę zamawianych towarów,

• telefonicznie pod numerem +48 18 443 44 00 (pn.-pt. w godz. 8.00-16.00),

• SMS-em pod numerem +48 605 060 388, dokładnie podając swoje dane adresowe oraz listę zamawianych towarów,

• osobiście w siedzibie wydawnictwa.

3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.promyczek.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§2. Ceny towarów

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://sklep.promyczek.pl/ po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru formy dostarczenia zamówienia (paczka pocztowa ekonomiczna, paczka pocztowa priorytetowa, przesyłka pobraniowa ekonomiczna, przesyłka pobraniowa priorytetowa) oraz od wagi całego zamówienia. System serwisu sklep.promyczek.pl wylicza wartość i wagę zamówienia, ustalając automatycznie koszty wysyłki. Przy zamówieniu, którego wartość (bez kosztów wysyłki) przekracza 250 zł, serwis sklep.promyczek.pl pokrywa koszt wysyłki (dotyczy tylko przesyłek w obrocie krajowym dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej), przesyłki dostarczane firmą kurierską są gratis jeżeli wartość zamówienia przekroczy 300 zł (bez kosztów wysyłki).

§3. Czas realizacji zamówienia

Jeżeli zamówiona pozycja znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia i opłacenia (zaksięgowania wpłaty na naszym koncie). Termin 48 godzin dotyczy dni roboczych, tzn. od poniedziałku do piątku. W terminie tym nie jest określony czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub kuriera. Jeżeli zapasy danego artykułu aktualnie się wyczerpały, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do chwili skompletowania całości zamówienia. Serwis sklep.promyczek.pl przewiduje w wypadku przedłużającego się czasu kompletowania zamówienia realizację jego części, tzn. aktualnie posiadanych produktów, z uwzględnieniem różnicy wartości o brakujące produkty . Serwis sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po stronie sklepu. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, Klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204). Sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli doręczyciel uszkodzi przesyłkę. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby ją odpowiednio zabezpieczyć.

§4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

• Pobranie – płatność przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel.

• Przelew bankowy na konto wydawnictwa: 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia banku Pekao S.A. o/Nowy Sącz o poprawnym wykonaniu płatności. Dokonanie wpłaty na inne konto nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.

• Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay – zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia z serwisu Dotpay o poprawnym wykonaniu płatności.

Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto wydawnictwa: 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia banku Pekao S.A. o/Nowy Sącz o poprawnym wykonaniu płatności. Czas oczekiwania na płatność dla zamówień na produkty fizyczne (płyty DVD, CD, czasopisma, książki i inne) wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie otrzymuje status "odrzucone".  Czas oczekiwania na płatność dla zamówień na produkty w wersji elektronicznej (pliki z miesięcznikiem w wersji pdf, pliki dźwiękowe mp3) wynosi 48 godzin od złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie otrzymuje status "odrzucone".  

§5. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§6. Zwrot towaru

  • Każdy Klient ma prawo zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towary nie nosi śladów używania, a w przypadku płyt DVD i CD nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania zgodnie z art. 38 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Pieniądze za towar wraz z kosztem przesyłki w sklepie zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówienia. W tym celu we wskazanym terminie konsument powinien wystąpić do sprzedawcy z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Powinien to zrobić w formie pisemnej: mailowo lub listownie, zgodnie z obowiązującym wzorem ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w terminie określonym przez Pocztę Polską (najczęściej 14 dni) – wraca ona do sklepu, który ponosi opłatę związaną ze zwrotem tej przesyłki. Powtórne jej wysłanie w takim przypadku wiązać się będzie z uregulowaniem przez Klienta poniesionych kosztów zwrotu oraz kosztów ponownej wysyłki. Zamówienia są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej, przesyłki są opatrzone numerem nadawczym, dzięki któremu można sprawdzić położenie przesyłki na stronie http://sledzenie.poczta-polska.pl/. Zamówiona prenumerata jest wysyłana przesyłką ekonomiczną nierejestrowaną. W przypadku gdy podane przez klienta dane adresowe do zamówienia są niepełne, obsługa sklepu internetowego wysyła wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez klienta adres e-mailowy z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w terminie 72 godzin od otrzymania wiadomości zwrotnej. Nienadesłanie brakujących danych w terminie wiązać się będzie z anulowaniem zamówienia.

§7. Zamówienia zagraniczne

Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski można składać w serwisie sklep.promyczek.pl lub pocztą elektroniczną pod adresem sklep@promyczek.pl. Zamówienia zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną lub przesyłką priorytetową według życzenia Klienta. Ze względu na zróżnicowanie opłat zagranicznych system serwisu sklep.promyczek.pl wylicza koszty wysyłki w obrębie Europy (wraz z Rosją i Cyprem). W stosunku do zamówień spoza terenu Europy opłata za przesyłkę zagraniczną jest obliczana indywidualnie dla każdego zamówienia na podstawie cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm) obowiązującego w dniu składania zamówienia. Ze względu na brak możliwości wysłania przesyłki „za pobraniem” poza granice Rzeczpospolitej Polskiej dostępną formą płatności jest przelew lub płatność online za pośrednictwem serwisu Dotpay.

 

§8. Zamówienia plików elektronicznych.

8.1 Aby zakupić plik w wersji elektronicznej należy być zalogowanym/zarejestrowanym Klientem. Płatność dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

8.2 Plik po zakupie i zaksięgowaniu wpłaty zostanie automatycznie udostępniony (nie później niż 72 godziny od zaksięgowania wpłaty) na Koncie Klienta/Profilu Klienta  w części "Twoje zamówienia" klikamy na złożone zamówienie i w dolnej części będzie plik do pobrania w wybranym formacie. 

8.3 Drogą mailową zostanie przesłana informacja o udostępnieniu pliku, natomiast sam plik nie. Wszelkie ewentualne problemy i pytania prosimy kierować na adres: sklep@promyczek.pl.

§9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą pod adresem: Plac kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, Polska,  NIP 7342015534, REGON 005705739-00112, adres poczty elektronicznej: sklep@promyczek.pl, numer telefonu: 18 443 44 00, kom. +48 605 060 388 - zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi elektronicznej powoduje brak możliwości zawarcia jej. Szczegóły i warunki przekazywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności (kliknij).

 

9.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja mowy sprzedaży lub świadczenia usługi elektronicznej pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 

9.3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

9.4.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

9.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@promyczek.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 30 października 2008 roku z poprawkami wniesionymi 17 stycznia 2011 roku oraz 13 marca 2015 roku.

Dyrektor wydawnictwa ks. mgr Andrzej Mulka

 

 

Specjalna PROMOCJA dla Księży, Katechetów i Sióstr Zakonnych: na asortymenty Wydawnictwa PROMYCZEK:

10% rabatu na zamówienia asortymentów Wydawnictwa PROMYCZEK 

15% rabatu dla Katechetów prenumerujących miesięcznik "Promyczek Dobra" w ilości 1-24 sztuk miesięcznie

20% rabatu dla Katechetów prenumerujących miesięcznik "Promyczek Dobra" powyżej 25 sztuk w miesiącu

Zniżką nie są objęte artykuły innych Wydawnictw, jak i czasopismo „Promyczek Dobra” oraz jego prenumerata. Zobacz listę produktów objętych rabatem.

Warunkiem otrzymania rabatów jest podanie informacji o placówce w której Katecheta/Osoba Duchowna pracuje w trakcie rejestracji. 

UWAGA! Wiadomość potwierdzającą przyznanie rabatu, oraz otrzymanie KODU PROMOCYJNEGO  przesyłane jest w ciągu 1 dnia roboczego (pon.-pt.) na podany podczas rejestracji adres mailowy.  Przed otrzymaniem kodu promocyjnego rabat NIE BĘDZIE NALICZANY! Dlatego prosimy Wszystkich Katechetów o nie składanie zamówień przed otrzymaniem kodu promocyjnego.

Wszelkie pytania dotyczące rabatów prosimy kierować na adres: sklep@promyczek.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 18 442 10 00

 

 

REGULAMIN "PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA” SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.PROMYCZEK.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem Programu STAŁEGO KLIENTA o jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK (Wydawnictwo PROMYCZEK) z siedzibą: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz adres do doręczeń: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7342015534, REGON 005705739-00112, adres poczty elektronicznej: sklep@promyczek.pl, numer telefonu: 18 443 44 00

1.2.Niniejszy Program STAŁEGO KLIENTA skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3.Program STAŁEGO KLIENTA organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.sklep.promyczek.pl

2. DEFINICJE

2.1.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1.KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie STAŁEGO KLIENTA.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK  (Wydawnictwo PROMYCZEK) z siedzibą: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz adres do doręczeń: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7342015534, REGON 005705739-00112, adres poczty elektronicznej: sklep@promyczek.pl, numer telefonu: 18 443 44 00

2.1.4.PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5.PROGRAM STAŁEGO KLIENTA – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwany dalej Programem.

2.1.6.PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające wybór nagrody na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.1.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu STAŁEGO KLIENTA.

2.1.8.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.sklep.promyczek.pl w którym organizowany jest niniejszy Program STAŁEGO KLIENTA.

2.1.9. NAGRODA, NAGRODY – Produkty, które Klient będzie mógł wymienić za Punkty zgodnie z niniejszym Regulaminem

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŁEGO KLIENTA

3.1.Uczestnikiem Programu Stałego Klienta może być każdy zarejestrowany Klient. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.2.  Klient przystępuje do Programu podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.3. Klient aby móc zbierać Punkty w ramach Programu musi posiadać zarejestrowane Konto Klienta, oraz w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym musi być zalogowanym na swoim Koncie. Zakupy dokonane bez rejestracji Klienta nie są objęte Programem.

4.WARUNKI PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

4.1.Program STAŁEGO KLIENTA rozpoczyna się od 17 lutego 2018 i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.2.Klientowi biorącemu udział w Programie przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym przez zarejestrowanego Klienta i nie obejmuje tym samym umów zawieranych bez rejestracji,za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są w terminie 3 dni od dnia, w którym Produkt został wysłany Klientowi.

4.3.Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

10 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.

4.4.Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

4.5.Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie poprzez:

a)  poprzez zapisanie swojego adresu do newslettera (jednorazowo 5 pkt.) – wypisanie się powoduje odjęcie Punktów

b) poprzez dodanie opinie o Produkcie – punkty zostaną przydzielone w momencie zatwierdzenia opinii przez Organizatora (1 pkt. za opinię)

c) udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach wskazanych w danej akcji.

4.6.Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach Konta Klienta.

Klient jest uprawniony także uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem pośrednictwem poczty elektroniczne: sklep@promyczek.pl  

5.WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY RZECZOWE

5.1. Klient po uzyskaniu odpowiedniej ilości Punktów  jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody z grupy  proponowanych przez Organizatora Produktów w Sklepie Internetowym. Klient dokonuje wyboru nagrody spośród listy produktów znajdującej się na Koncie Klienta, w części pt. „Program Lojalnościowy”.

5.2. Po dokonaniu zgłoszenia wymiany Punktów na Nagrody w Sklepie Internetowym, Organizator w ciągu 7 dni roboczych wymieni Punkty na wybraną Nagrodę, a saldo Punktów zostanie  pomniejszona o wartość Nagrody.

5.3. Organizator na swój koszt wysyła Nagrodę do Klienta przesyłką ekonomiczną poleconą na adres wskazany na Koncie Klienta w ciągu 7 dni roboczych od wymiany Punktów na Nagrody. Klient może wskazać inny adres dostawy Nagrody niż podany na Koncie Klienta, poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@promyczek.pl w której poda właściwy adres wysyłki.

5.4. Organizator nie ponosi winy za niedostarczenie nagrody z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki w terminie. Ponowne wysłanie Nagrody wiązać się będzie z poniesieniem kosztu wysyłki w kwocie 9 zł płatne przy odbiorze.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych Nagród: poprzez dodawanie nowych propozycji, jak i usuwanie ze względu na braki w magazynie.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu STAŁEGO KLIENT.

6.3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@promyczek.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

7.WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie swojego Konta Klienta w sklepie internetowym www.sklep.promyczek.pl

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@promyczek.pl lub też pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

8.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl