Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.promyczek.pl jest platformą prowadzoną przez:

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK

Plac Kolegiacki 1

33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 18 443 44 00 

numer konta: Pekao S.A. oddział Nowy Sącz 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772

NIP: 734-20-15-534

REGON: 005705739-00112

§1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia może składać Klient (1)będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Zamówienia składać można:

• za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.promyczek.pl/,

• pocztą elektroniczną pod adresem sklep@promyczek.pl, dokładnie podając swoje dane adresowe oraz listę zamawianych towarów,

• telefonicznie pod numerem +48 18 443 44 00 (pn.-pt. w godz. 8.00-16.00),

• SMS-em pod numerem +48 605 060 388, dokładnie podając swoje dane adresowe oraz listę zamawianych towarów,

• osobiście w siedzibie wydawnictwa.

3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.promyczek.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§2. Ceny towarów

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://sklep.promyczek.pl/ po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru formy dostarczenia zamówienia (paczka pocztowa ekonomiczna, paczka pocztowa priorytetowa, przesyłka pobraniowa ekonomiczna, przesyłka pobraniowa priorytetowa) oraz od wagi całego zamówienia. System serwisu sklep.promyczek.pl wylicza wartość i wagę zamówienia, ustalając automatycznie koszty wysyłki. Przy zamówieniu, którego wartość (bez kosztów wysyłki) przekracza 250 zł, serwis sklep.promyczek.pl pokrywa koszt wysyłki (dotyczy tylko przesyłek w obrocie krajowym dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej), przesyłki dostarczane firmą kurierską są gratis jeżeli wartość zamówienia przekroczy 300 zł (bez kosztów wysyłki).

§3. Czas realizacji zamówienia

Jeżeli zamówiona pozycja znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia. Termin 48 godzin dotyczy dni roboczych, tzn. od poniedziałku do piątku. W terminie tym nie jest określony czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub kuriera. Jeżeli zapasy danego artykułu aktualnie się wyczerpały, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do chwili skompletowania całości zamówienia. Serwis sklep.promyczek.pl przewiduje w wypadku przedłużającego się czasu kompletowania zamówienia realizację jego części, tzn. aktualnie posiadanych produktów, z uwzględnieniem różnicy wartości o brakujące produkty . Serwis sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po stronie sklepu. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, Klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204). Sklep.promyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli doręczyciel uszkodzi przesyłkę. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby ją odpowiednio zabezpieczyć.

§4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

• Pobranie – płatność przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel.

• Przelew bankowy na konto wydawnictwa: 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia banku Pekao S.A. o/Nowy Sącz o poprawnym wykonaniu płatności. Dokonanie wpłaty na inne konto nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.

• Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay – zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia z serwisu Dotpay o poprawnym wykonaniu płatności.

Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto wydawnictwa: 05 1240 4748 1111 0000 4875 6772 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.promyczek.pl potwierdzenia banku Pekao S.A. o/Nowy Sącz o poprawnym wykonaniu płatności. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia zostaje ono anulowane.

§5. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§6. Zwrot towaru

  • Każdy Klient ma prawo zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towary nie nosi śladów używania, a w przypadku płyt DVD i CD nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania zgodnie z art. 38 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Pieniądze za towar wraz z kosztem przesyłki w sklepie zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówienia. W tym celu we wskazanym terminie konsument powinien wystąpić do sprzedawcy z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Powinien to zrobić w formie pisemnej: mailowo lub listownie, zgodnie z obowiązującym wzorem ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w terminie określonym przez Pocztę Polską (najczęściej 14 dni) – wraca ona do sklepu, który ponosi opłatę związaną ze zwrotem tej przesyłki. Powtórne jej wysłanie w takim przypadku wiązać się będzie z uregulowaniem przez Klienta poniesionych kosztów zwrotu oraz kosztów ponownej wysyłki. Zamówienia są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej, przesyłki są opatrzone numerem nadawczym, dzięki któremu można sprawdzić położenie przesyłki na stronie http://sledzenie.poczta-polska.pl/. Zamówiona prenumerata jest wysyłana przesyłką ekonomiczną nierejestrowaną. W przypadku gdy podane przez klienta dane adresowe do zamówienia są niepełne, obsługa sklepu internetowego wysyła wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez klienta adres e-mailowy z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w terminie 72 godzin od otrzymania wiadomości zwrotnej. Nienadesłanie brakujących danych w terminie wiązać się będzie z anulowaniem zamówienia.

§7. Zamówienia zagraniczne

Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski można składać w serwisie sklep.promyczek.pl lub pocztą elektroniczną pod adresem sklep@promyczek.pl. Zamówienia zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną lub przesyłką priorytetową według życzenia Klienta. Ze względu na zróżnicowanie opłat zagranicznych system serwisu sklep.promyczek.pl wylicza koszty wysyłki w obrębie Europy (wraz z Rosją i Cyprem). W stosunku do zamówień spoza terenu Europy opłata za przesyłkę zagraniczną jest obliczana indywidualnie dla każdego zamówienia na podstawie cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm) obowiązującego w dniu składania zamówienia. Ze względu na brak możliwości wysłania przesyłki „za pobraniem” poza granice Rzeczpospolitej Polskiej dostępną formą płatności jest przelew lub płatność online za pośrednictwem serwisu Dotpay.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 30 października 2008 roku z poprawkami wniesionymi 17 stycznia 2011 roku oraz 13 marca 2015 roku.

Dyrektor wydawnictwa ks. mgr Andrzej Mulka

 

 

Specjalna PROMOCJA dla Księży, Katechetów i Sióstr Zakonnych: na asortymenty Wydawnictwa PROMYCZEK:

10% rabatu na zamówienia asortymentów Wydawnictwa PROMYCZEK 

15% rabatu dla Katechetów prenumerujących miesięcznik "Promyczek Dobra" w ilości 1-24 sztuk miesięcznie

20% rabatu dla Katechetów prenumerujących miesięcznik "Promyczek Dobra" powyżej 25 sztuk w miesiącu

Zniżką nie są objęte artykuły innych Wydawnictw, jak i czasopismo „Promyczek Dobra” oraz jego prenumerata. Zobacz listę produktów objętych rabatem.

Warunkiem otrzymania rabatów jest podanie informacji o placówce w której Katecheta/Osoba Duchowna pracuje w trakcie rejestracji. 

UWAGA! Wiadomość potwierdzającą przyznanie rabatu, oraz otrzymanie KODU PROMOCYJNEGO  przesyłane jest w ciągu 1 dnia roboczego (pon.-pt.) na podany podczas rejestracji adres mailowy.  Przed otrzymaniem kodu promocyjnego rabat NIE BĘDZIE NALICZANY! Dlatego prosimy Wszystkich Katechetów o nie składanie zamówień przed otrzymaniem kodu promocyjnego.

Wszelkie pytania dotyczące rabatów prosimy kierować na adres: sklep@promyczek.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 18 442 10 00

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl